Skip to main content

Bachelor of Technology
ECE 2020 Batch

Roll No First Name Last Name
2001030 Vivek  Kumar
2001031 Prashant  Chauhan
2001032 Riyanshu  Dubey
2001033 Himanshu  Tiwari
2001034 Pushkal  Agarwal
2001035 Prateek  Chandra
2001036 Pallepati  Vinay
2001040 Abhishek  Jha
2001042 Aman  Aditya
2001043 Aditya  Vatsa
2001044 Manish Kumar  Tyagi
2001047 Sneh  Ranjan
2001048 Kanishk  Rawat
2001049 Hritik  Ranjan
2001050 Rajat  Pandey
2001051 Vinay V  Chotia
2001052 Shivam  Kuntal
2001053 Munnangi Devender  Reddy
2001055 Anurag Kumar  Tiwari
2001057 Abhinav Kumar  Thakur
2001058 Dhruv Kumar  Shukla
2001061 Ambuj Kamal  Saxena
2001067 Ashutosh  Kumar
2001069 Harshit Kumar  Pandey
2001072 Lakhanji  Mishra
2001074 Aditya  Gupta
2001075 Deepak  Kumar
2001077 Kamal  Kumar
2001078 Piyush  Kumar
2001079 Ravi  Kishan
2001080 Himanshu  Yadav
2001081 Pradeep  Kumar
2001083 Md Farhan  Raza
2001084 Battalapalli  Kowshik
2001085 Yash  Yadav
2001086 Rajeev  Kumar
2001087 Vijendra  Seervi
2001088 Nishant  Sirvi
2001089 Parv  Choudhary
2001090 Mithun  Kumar
2001091 Senagana  Srikanishk
2001092 Sagar  Soni
2001093 Manish Kumar  Maurya
2001094 Mohammad Imran  Shekh
2001112 Sachin  Khanna
2001114 Allabilli Mahith  Sai
2001117 Sourabh  
2001123 Vardthya  Vishal
2001124 Bharmavathu  Balasai
2001125 Sani  Kumar
2001128 Rishi  Singh