Skip to main content

Bachelor of Technology
ECE 2018 Batch

Roll No

First Name

Last Name

180102001

Abhay

Gupta

180102002

Abhishek

Kumar

180102003

Abhishek Singh

Chauhan

180102004

Akash

Bajpai

180102005

Akshita

Arya

180102006

Aman Kumar

Sahu

180102007

Aman

Singh

180102008

Badavath

Indrasena

180102009

Bharat Kumar

Sirvi

180102010

Bharti

Nandan

180102011

Gauri

Dwivedi

180102013

Harsh

Jain

180102014

Imran

Ahmad

180102015

Jyotiraditya

Jyotiraditya

180102016

Kajal

Rani

180102017

Kesireddy Raja Shekar

Reddy

180102018

Krishna Kishore

Chattaraj

180102019

Kumar

Aryan

180102020

Naman

Samaiya

180102021

Neeraj

Kumar

180102022

Nikhil

Kumar

180102023

Pankaj

Kumar

180102024

Peet Kumar

Ghosh

180102025

Prakash

Prakash

180102026

Prakash

Raj

180102027

Rajan

Sandilya

180102028

Ravi

Narwariya

180102029

Rishabh Kumar

Tiwari

180102030

Rohit

Kumar

180102031

Rohit

Kumar

180102032

Samir

Kumar

180102033

Sandeep

Giri

180102034

Sandeep Kumar

Nishad

180102035

Sanjana

Sanjana

180102036

Shaik Fayaaz

Ahamad

180102037

Sharanyak

Podder

180102038

Shivam

Tiwari

180102039

Shray

Suman

180102040

Suraj

Kumar

180102041

Tanweer

Alam

180102043

Ujjawal

Kumar

180102044

Utkarsh Kumar

Bharti

180102045

Warish

Kumar